Ga naar hoofdinhoud

Onze manier van werken

Bij Demcon multiphysics streven we ernaar om de hoogste kwaliteit van technische dienstverlening aan te bieden op maat van de specifieke behoeften van elke klant. Onze technische consultants gebruiken een professionele aanpak om de benodigde vereisten en de kern van het probleem dat moet worden aangepakt te verduidelijken.

Onze consultants hebben een sterke academische en industriële achtergrond, waaronder leveranciers van simulatiesoftware. Ze hebben allemaal een mastergraad in de wetenschap en techniek behaald en ten minste een derde is gepromoveerd. Hierdoor kan Demcon multiphysics u voorzien van een deskundige consultant die over de relevante academische vaardigheden en ervaring beschikt.

We kunnen de meeste problemen snel begrijpen en komen met een voorstel om de uitdaging aan te pakken. Dit kan zowel een numerieke aanpak zijn m.b.v. simulaties als een meer pragmatische of analytische benadering. Nadat gezamenlijk werkpakketten zijn gedefinieerd, wordt een kostenraming op basis van een doorlopend uurtarief of een vaste prijsopgave opgesteld en met de klant besproken.

Afhankelijk van de complexiteit en de omvang van het probleem, gebruiken we een stapsgewijze aanpak om het model op te bouwen om zinvolle resultaten te genereren. Uiteraard zullen tussentijdse resultaten worden besproken tussen de klant en onze consultant om ervoor te zorgen dat we op de goede weg zijn.

Projecten worden afgesloten met een PowerPoint-rapport of een uitgebreider schriftelijk rapport indien nodig. Onze samenvatting van de resultaten komt altijd met concrete conclusies en aanbevelingen.

Wij werken bij voorkeur vanuit onze eigen kantoren, maar we begrijpen dat, om grotere projecten op gang te brengen, enkele dagen doorbrengen tussen de technische teams van de klant op uw locatie, het verschil kan maken.

We nemen vertrouwelijkheid zeer serieus en het is gebruikelijk dat we samenwerken met klanten onder een geheimhoudingsovereenkomst (NDA).

Modellering
Afhankelijk van het onderwerp moet een groot aantal belangrijke keuzes worden gemaakt bij het doorlopen van het simulatieproces. Deze keuzes hebben een effect op de uitkomst van de simulatie en bepalen of het een goede weergave is van de juiste fysica.

Over het algemeen volgt het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van simulaties de volgende drie stappen:

1. Voorbereiding (pre-processing)
De productgeometrie of vloeistof volume moet worden opgedeeld in miljoenen elementen waarvoor de computer op individueel niveau alle vereiste fysica zal bepalen. Door de geometrie in een groot aantal volume-elementen te verdelen, kunnen we elke productgeometrie analyseren. Dit, samen met het kiezen van het juiste type elementen, wordt ‘meshing’ genoemd. De kwaliteit van het reken-grid heeft invloed op de nauwkeurigheid, convergentie en snelheid van de oplossing. Randvoorwaarden en materiaaleigenschappen moeten worden toegevoegd om het model te voltooien. Specifieke randvoorwaarden kunnen drukken, temperaturen, krachten of bijvoorbeeld snelheden zijn, allemaal afhankelijk van het type probleem.

2. Oplossen (solving)
Zodra het model is voltooid, kunnen de werkelijke berekeningen worden gestart om de fysica te simuleren. Simulaties kunnen ‘steady state’ of ‘transiënt’ zijn. Een steady-state berekening betekent dat er geen tijdsafhankelijkheid is. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij mechanische spanningsproblemen omdat de krachten in evenwicht zijn. Bij transiënte of tijdsafhankelijke problemen is de oplossing ook afhankelijk van de tijd. Het temperatuurstijgingsprofiel van het vullen van een koude mok met warme koffie is een goed voorbeeld van een tijdsafhankelijke oplossing.

3. Nabewerken (post-processing)
De resultaten van de simulatie, of delen ervan, worden gevisualiseerd om de evaluatie te vergemakkelijken. Contourplots, grafieken en tabellen worden naar wens gemaakt. De kennis en inzichten die uit de simulatie worden verkregen, worden door onze ingenieurs gebruikt om te bevestigen of een product werkt zoals verwacht of dat er aanpassingen moeten worden aangebracht. Bij voorkeur wordt een FEA / FEM (eindige-elementenanalyse), CFD (Computational Fluid Dynamics) of CEM (Computational Electromagnetics) berekening in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces gemaakt, omdat een goed eindontwerp vaak een aantal iteraties vereist.
Digitaal kunnen we snelle wijzigingen in het model aanbrengen en de verbetering van de prestaties van het echte model evalueren. Op deze manier kunnen we veel digitale ontwerp iteraties maken voordat een (volgend) prototype wordt gemaakt. Dit kan veel tijd en kosten besparen.

Partners and software

ANSYS is een wereldwijde speler op het gebied van computerondersteunde engineering (CAE) en levert hoogwaardige, technische simulatiesoftware. Gebruikt voor modelvoorbereiding, (thermisch) mechanische, thermische en vloeistofstroomanalyses.

Demcon multiphysics gebruikt producten van Mathworks om dynamische simulaties op systeemniveau te maken. Vooral Matlab en Simulink worden gebruikt om LEM-simulaties uit te voeren.

Sorama biedt unieke akoestische camera’s met hoge resolutie om geluid en trillingen te detecteren en analyseren. Hun camera’s gebruiken gepatenteerde technologie voor visualisatie en lokalisatie van geluid en trillingen.

COMSOL Multiphysics is met name geschikt voor sterk gekoppelde multiphysics-problemen. We hebben uitgebreide ervaring met de elektromagnetische AC / DC- en warmteoverdrachtmodules.

3D CAD-bestanden van het te analyseren product zijn vaak het startpunt. Eén van onze standaard CAD-tool is SolidWorks. Het importeren van CAD-bestanden in verschillende formaten is meestal geen probleem.

Team

Het team van Demcon multiphysics bestaat uit zeer bekwame en gemotiveerde ingenieurs met een PhD- en MSc-achtergrond. Onze ingenieurs zijn gespecialiseerd op het gebied van warmteoverdracht, vloeistofdynamica, akoestiek, elektromagnetisme en structurele mechanische analyses. We combineren onze academische achtergrond graag met een pragmatische engineering aanpak. We bieden onze klanten innovatieve oplossingen voor ontwerp, ontwikkeling en verbetering van producten en systemen waarin fysieke processen een belangrijke rol spelen.

Als onderdeel van de bredere Demcon group onderscheiden we ons van de meeste typische simulatie-adviesbureaus. We maken deel uit van een grote engineeringgemeenschap (> 600 mensen) en kunnen putten uit een schat aan ervaring van gespecialiseerde ingenieurs en wetenschappers in vele technische disciplines.

Indien nodig kunnen we dienen als een full-service technologieleverancier, variërend van R&D tot prototyping of serieproductie en alles daartussenin. Dit stelt ons in staat om de daadwerkelijke implementatie van uw product of systeem te leveren in aanvulling op onze expertise in virtuele prototyping.

Deel uitmaken van de Demcon group met een jaarlijkse omzet van meer dan 60 M€ geeft ons ook de financiële kracht en het comfort om te leveren. Wat er ook gebeurt, wij zijn in staat u verder te helpen.

Demcon Multiphysics is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dit betekent dat wij actief verbeteringen aanbrengen aan de kwaliteit van onze projecten. Door gebruik te maken een kwaliteitsmanagementsysteem zorgen wij voor kwalitatieve projecten, met zo weinig mogelijk extra kosten. De ISO 9001 norm richt Demcon Multiphysics op tevredenheid van de klant en een verbeterde manier van werken.

Benieuwd naar de manier waarop Demcon Multiphysics projecten uitvoerd en of we uw product naar een nieuw niveau van engineering kwaliteit kunnen tillen? Neem contact met ons op!

ISO 9001 certification
Back To Top