Ga naar hoofdinhoud
Akoestisch onderzoek industrielawaai

Lawaai is ongewenst geluid, wat schadelijk kan zijn voor medewerkers of hinderlijk voor omwonenden. Er is wetgeving die een maximum stelt aan de hoeveelheid geluid. Bij nieuwbouw of aanpassing van bedrijven is aandacht voor geluid noodzakelijk. We kunnen bestaande geluidproblemen in kaart brengen, door het uitvoeren van geluidmetingen en geluidberekeningen. Door goed fundamenteel begrip van de materie, in combinatie met veel praktijkervaring, kunnen adequate maatregelen worden geadviseerd.

Figuur:  Geluidcontouren tonen het geluid in de omgeving .

Demcon Multiphysics heeft ervaring met onderzoeken op het gebied van industriële geluidsbeheersing. In een akoestisch onderzoek stellen we vast hoeveel geluid in de omgeving terecht komt en of er geluid reducerende maatregelen nodig zijn om binnen de wettelijke grenzen te passen. Het is daarbij nodig om zowel het geluid van de machines als installaties te bekijken, naar de uitstraling van gebouwen en te kijken naar het geluid van transporten met vrachtwagens en laden en lossen, bijvoorbeeld met heftrucks, enz. Met het onderzoek wordt een rapport verkregen dat enerzijds aan het bevoegd gezag duidelijk maakt dat er een acceptabele situatie ontstaan, en dat anderzijds vastlegt hoeveel geluid de toegeleverde installaties mogen maken en of er bijvoorbeeld extra geluiddempers of afschermingen nodig zijn. Als de indeling van het bedrijf nog ontworpen moet worden, kan deze geoptimaliseerd worden om minder geluid bij omwonenden te krijgen. Er is bij ons ervaring op het gebied van energieopwekking, procesinstallaties, metaalproductie en een groot scala aan andere bedrijven. Zo werken we bijvoorbeeld voor Linde Gas, Tata Steel en Westland Infra.

Back To Top