services.

Wij combineren vanuit een analytische benadering onze fundamentele fysische kennis met gereedschappen voor computerondersteunde engineering. Deze tools gebruiken we voor het opzetten, uitvoeren, analyseren en evalueren van numerieke simulaties. Met ons concept van simulatiegedreven ontwikkeling verhogen we de efficiëntie van productontwikkeling en verkorten we de time-to-market voor innovaties. We bieden klanten complete ondersteuning met services die het hele productcreatieproces bestrijken, van idee tot ontwerp, van ontwerp tot prototype, van prototype tot serieproductie.

Onze services

  • Contract R&D
  • Productontwikkeling
  • Haalbaarheidsstudies & conceptvalidatie
  • Systeemmodellering & -simulatie
  • Prototyping
  • Proefassemblage & testen
  • Systeemtesten & -certificering
  • Klinische testen
  • Contract manufacturing & productie
  • Service & technische support

Onze aanpak

wij lossen vraagstukken in engineering op.

Wij doen een beroep op onze uitgebreide fysische kennis voor het oplossen van het engineeringprobleem van de klant. Zo helpen we de klant diens doelstellingen voor productverbetering te realiseren. Met de klantwensen als input kunnen we een virtueel prototype bouwen en vervolgens het ontwerp optimaliseren met behulp van numerieke methoden. We simuleren vloeistof- en gasstroming, warmte- en massaoverdracht, mechanische spanningen, vervormingen en trillingen in constructies, en elektromagnetische velden, evenals gekoppelde fysische verschijnselen zoals elektrische stromen die warmte genereren. Met onze simulaties versnellen we productontwikkeling. Tevens beschikken we over de experimentele vaardigheden en faciliteiten voor validatie van het systeemgedrag dat onze simulaties voorspellen. Naast productontwikkeling zijn we ook gespecialiseerd in noise control , waardoor we elk geluids- of trillingsprobleem kunnen oplossen dat de werking van een product of systeem verstoort.

Ontwerpen van producten en systemen

wij brengen productideeën tot leven.

Doorgronden van concepten en uitwerken van ontwerpen

wij verbeteren ontwerpen.

expertises

showcases

about us

Samenwerking

partners en software.

Ansys

Ansys is een wereldspeler op het gebied van computerondersteunde engineering en levert uitgebreide high-end simulatiesoftware. Wij gebruiken Ansys voor modelvoorbereiding, thermische en mechanische simulaties en analyse van vloeistofstromingen.

Comsol

Comsol Multiphysics is met name geschikt voor de analyse van sterk gekoppelde multiphysics problemen. We hebben vooral ruime ervaring met het gebruik van de Comsol Electromagnetic AC/DC en Heat Transfer modules.

Sorama

Sorama heeft een unieke technologie ontwikkeld voor het lokaliseren en visualiseren van geluid. Met hun akoestische hoge-resolutiecamera’s detecteren en analyseren we geluid en trillingen.